Blogy expertůByznys pro životCSRFiremní dobrovolnictvíKariéraKomentářeKomunityOdpovědný životS korporací v zádechTémata

Firemní dobrovolnictví: cesta sbližování ziskového a neziskového sektoru

Firemní dobrovolnictví je specifické, ale v naší moderní společnosti má své platné místo jako předskokan pravého dobrovolnictví. Všechno se vyvíjí, čas ukáže, čas prověří.

Je firemní dobrovolnictví skutečně dobrovolnictví? Na takovou otázku je nutné odpovědět oklikou, ale k cíli dojdeme, slibuji.

Rozhodnout se udržitelně podnikat a tím se zajímat o víc, než jen o rychlý krátkodobý zisk, je dobré rozhodnutí jakéhokoliv podnikatele. Nástrojem k tomuto cíli je slušnost, v byznys jazyku společenská odpovědnost firem neboli CSR, která reflektuje požadavky a dokáže odpovědět na otázky a potřeby svého okolí včetně zainteresovaných stran. A neziskový sektor v Česku je podle mého názoru výrazným stakeholderem neboli onou zainteresovanou stranou.

Uvědomělé právní subjekty (zdaleka není řeč jen o firmách) naslouchají potřebám a reagují podle svých možností a v logickém souladu s oborem podnikání, kterému se věnují. Reagují různou formou – darem, spoluprací, radou, propůjčením místnosti, techniky, prostě pomocí různého druhu. Dárcovství je jeden ze tří pilířů odpovědného chování, je propojené s postojem k životnímu prostředí a ekonomickým hlediskem, jako je například otevřenost k zákazníkům a zhodnocená rizika.

Trend: Firmy nabízejí více expertní dobrovolnictví, natírání plotů už neletí

Zde oklika končí, jsme u dobrovolného nefinančního dárcovství, kterým firemní dobrovolnictví bezesporu je. Za základ považuji dobrovolnost a nabídku podporované spolupráce ze strany vedení firmy spojenou s dobrovolným zapojením zaměstnanců, kteří organizovanému firemnímu dobrovolnictví věří. A je třeba podotknout, že dobrovolné rozhodnutí náleží i veřejně prospěšným organizacím, měly by vědět, v čem očekávají pomoc firemního sektoru a zda je pro ně důležitá. Z mé zkušenosti vím, že tuto pomoc vítají.

Pokud toto platí, přichází šance pro kreativitu a hledání. Firemní dobrovolnictví vnímám jako vzácnou cestu sbližování ziskového a neziskového sektoru, během které obě strany slaďují krok, rychlost, vnímání reality, učí se chápat se navzájem, a na jejímž konci naleznou potěšení ze společného prožitku a výsledného efektu.

Firma zjistí, že má v něčem specifickém prima lidi a lidé v neziskovce, ať příspěvkové, nestátní nebo i nově v sociálním podniku, se mohou díky pomoci nadechnout, mít pocit podpory, projeveného zájmu a zvládnutí práce, která by jim samotným trvala dlouho.

Věřte, že pokud si firma a nezisková organizace věří a navzájem vědí, co od sebe očekávat (dojít k tomu je dlouhá a trpělivá cesta), nezáleží, jakou má podobu – zda jde o fyzicky řízenou práci, nebo samostatnou fyzickou pomoc, poradenství, mentoring nebo expertní výraznou pro bono pomoc.

Na jedné straně stojí firmy s termíny dle plánů a důrazem na zisk, výkon, efektivitu, profesionalitu a na druhém břehu veřejně prospěšné organizace, jejichž úkolem je poskytovat odborně rozmanitou službu lidem, společnosti.

Je to cesta originality, nápadů, vysilujícího předávání energie, ale také vstřícnosti, ochoty a projeveného zájmu. Až po tomto poznání a pochopení může přijít nadstavba nad různými formami osobní dobrovolné pomocí, přímá pomoc finanční.

Již proplacený den (dnes některé firmy nabízejí zaměstnancům i více dní) doprovázený řízeným projektem – investicí do koordinace, je firemní vklad a započítaná snaha. Kdo z organizací neziskového sektoru chce finance hned, ať jde jinou, přímou cestou.

V tradičním partnerství jde o toleranci, čitelnost a otevřenost, jeho plody jsou sladké, naplněné procítěnou radostí firemních zaměstnanců v nové či opakované roli dobrovolníků, kteří prožívají inspirativní chvíle mezi zaměstnanci a klienty. Pokud je projekt firemního dobrovolnictví postaven na správných hodnotách a čitelných pravidlech, neumře, bude se rozvíjet a žít svůj život.

Poznáte, zda je firma odpovědná?

Stálá partnerství kultivují společnost. Chce to však čas, to není bleskový marketing, to je vstřícnost potřebám a zakomponování do srozumitelné firemní strategie od angažovaných leaderů bez předsudků.

Věřme lidem, projevujícím zájem, aktivitu a upřímnou solidaritu, jsou těmi nejvěrohodnějšími posly dobrých zpráv o firmě a jejich partneři zase o neziskové organizaci. Nezneužívejme myšlenku dobrovolnictví, která vede k občanské angažovanosti a k jednoduchému lidskému zájmu o druhé. Firemní dobrovolnictví je předskokan k tomu pravému dobrovolnictví, jde o gesto vstřícnosti ověřené léty a měřitelnými výsledky.

Komentář autorka napsala ještě plná dojmů ze zářijové Konference o firemním dobrovolnictví: Sdílíme společné hodnoty

Sdílet článekShare on FacebookTweet about this on Twitter
Předchozí článek

Trend: Firmy více nabízejí expertní dobrovolnictví, natírání plotu už neletí

Následující článek

Nekupujte to!

Kaňoková Simona

Kaňoková Simona

Příznivkyně šíření věrohodného dobrovolnictví pracuje ve Skupině ČEZ a od roku 2006 se koncepčně věnuje firemní společenské odpovědnosti, osvětě, vybraným projektům a spolupráci s neziskovým sektorem.

V roce 2008 zavedla ve Skupině ČEZ projekt firemního dobrovolnictví Čas pro dobrou věc. V rámci dlouhodobé strategie se každoročně uskutečňují všech regionech dobrovolnické aktivity ve spolupráci s více než šedesáti veřejně prospěšnými organizacemi.

Od roku 2009 se Simona angažuje při firemní povodňové pomoci a od roku 2011 je členkou skupiny Dobrovolnictví při mimořádných událostech a krizových stavech při Ministerstvu vnitra ČR.

Dlouhodobě se aktivně zapojuje do programů a činnosti skupin platformy Byznys pro společnost a je členem Rady pro hodnocení spolehlivosti v rámci Značky spolehlivosti Asociace veřejně prospěšných organizací.

Tématem dobrovolnictví se zabývá i mimo svou pracovní činnost.