Byznys pro životCSROdpovědné firmyTémataZdravý životní stylŽivotní prostředí

Palmový olej? Nedá se mu vyhnout, je však možné pěstovat palmy udržitelně, míní expertka

V jihovýchodní Asii hoří lesy, odborníci  tvrdí, že jde o nedozírnou ekologickou katastrofu. Viník? Lidská nenasytnost při rozšiřování plantáží palmy olejné. Ekologové radí: Vyhněte se palmovému oleji obloukem, chraňte planetu. Ale je vůbec možné se palmovému oleji zcela vyhnout? A není řešením podporovat používání certifikovaného palmového oleje, který není spojen s drancováním vzácných ekosystémů? Přečtěte si rozhovor s Hanou Langrovou.

Ničí se kvůli němu deštné pralesy, experti ve studiích odhalují, jak je nezdravý, přesto jej používají nadnárodní potravinářské a kosmetické firmy bez nadsázky skoro do všeho. Do jídla, do cukrovinek, ale také do kosmetiky či do granulí pro psy.

ČTĚTE: JE BLÁZEN DO ŘAS. VIDÍ V NICH BUDOUCNOST – MLÁDÍ, KRÁSU, ZDRAVÍ. A JEDNOU NA NĚ BUDEME LÉTAT…

Proč? A není možné se mu vyhnout, když se ocitl v podezření, že způsobuje řadu nepříjemných civilizačních nemocí? Hana Langrová, která je členkou Výboru potravinářské komory České republiky pro zdravotní a sociální politiku a také expertkou firmy Unilever právě na palmový tuk, míní, že ne.

“Nešetrné pěstování může vést k negativnímu sociálnímu vlivu na tamní obyvatele, biodiverzitu a životní prostředí. Palmu olejnou však lze pěstovat i udržitelným způsobem,” tvrdí.

MY89: Palmový tuk se nejvíc rozšířil v posledních třiceti letech. Víte, jak moc se kvůli tomu proměnily pralesy? Obrázky z kácení jsou dostatečně známé, ale neviděla jsem nikde číslo, kolik procent ploch pralesů kvůli palmám zmizelo…

Nešetrné pěstování může vést k negativnímu sociálnímu vlivu na tamní obyvatele, biodiverzitu a životní prostředí. Palmu olejnou však lze pěstovat i udržitelným způsobem, a to s ohledem na respektování a udržení všech tří výše zmíněných aspektů.

Například Unilever je zakládajícím členem organizace Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), která se celosvětově snaží prosazovat udržitelné pěstování palmového oleje.

Hana Langrová je členkou Výboru potravinářské komory České republiky pro zdravotní a sociální politiku a také expertkou firmy Unilever právě na palmový tuk. Foto: archiv Hany Langrové

Hana Langrová je členkou Výboru potravinářské komory České republiky pro zdravotní a sociální politiku a také expertkou firmy Unilever právě na palmový tuk. Foto: archiv Hany Langrové

Má více než pět set členů, mezi které patří farmáři, zpracovatelé, obchodníci, odběratelé, nevládní organizace, ekologická sdružení.

Spoluprací a otevřeným dialogem prosazují zavedení certifikovaného palmového oleje a maximální rozšíření této certifikace. Primární snahou je zabránění dalšího kácení deštných pralesů a důraz na práva tamních dělníků či vlastníků půdy.

ČTĚTE: PALMOVÝ OLEJ – NEJEZTE TO, NEPIJTE TO, NEPOUŽÍVEJTE TO

Díky těmto aktivitám je nyní již významná část celosvětové produkce palmového oleje udržitelně pěstována.

A Unilever se zavázal do roku 2015 odebírat sto procent této suroviny z certifikovaných plantáží, na kterých je palmový olej pěstován udržitelným způsobem, kde je respektována tamní biodiverzita, práva dělníků a je minimalizován dopad na životní prostředí.

MY89: Řekněte a – vůbec tím nemířím na vašeho zaměstnavatele, pouze obecně – jestli se firmy umí dnes už zamýšlet i nad dopadem jejich podnikání? Tedy co způsobují v zemi vzniku jejich produktů?

Pěstování palmy olejné a zpracování dává práci i příležitost vyššího výdělku milionům drobných farmářů a podnikatelů. Není to jen otázka práce, ale i mzdy.

Dělníci pracující v Indonésii ve výrobě a zpracování palmového oleje si vydělají průměrně 36 euro denně, což je nepoměrně více v porovnání s platem 1,7 euro při zpracování rýže.

MY89: Dělala jsem rozhovor s dámou, která se snaží o trvale udržitelný život módy. I její výroba totiž devastuje planetu v chudých místech. A firmy se dnes už chlubí tím, že mají třeba deset procent produkce absolutně ekologických počínaje štítkem na triku, že na výrobu toho trika dětská ruka opravdu nesáhla… Existuje podobný trend v potravinovém průmyslu?

Jak jsem popsala – jde to a tyto aktivity již existují.

MY89: Četla jsem také teorie o tom, že rozšíření eboly souvisí s kácením deštných pralesů: velmi totiž stoupla populace netopýrů kaloňů, která je přenašečem eboly. Je to podle vás možné?

Tak na to se necítím kompetentní odpovídat.

Jiný olej by vyžadoval
mnohem větší půdní prostor

MY89: Není možné používat do nutelly, čokolád a všude, kam se dnes palmový tuk dává, jiná podobně levná náhrada?

Vlastnosti palmového oleje jsou natolik unikátní, že případná alternativní složka, tedy jiný rostlinný olej, by si vyžádala mnohem větší prostor zemědělské půdy, na které by musela být pěstována.

ČTĚTE: NOVÁ DATA O PLÝTVÁNÍ: 4 Z 10 LIDÍ VYHAZUJÍ POTRAVINY NĚKOLIKRÁT MĚSÍČNĚ

Zároveň je nutné poukázat na to, že použití palmového oleje ve výrobcích je i z výživového hlediska vhodnější možnost, neboť tak se výrobci mohou snadno vyvarovat použití částečně ztužených tuků v produktech.

Tato záměna je čím dál více prosazována nejen odborníky na výživu, ale stále více se tento zájem objevuje i mezi běžnými spotřebiteli.

MY89: Znamená to, že všechny tyto pochutiny budou vždy dražší, když neobsahují palmový tuk?

Jak říkám, tato surovina je velmi efektivním zdrojem tuků s různými vlastnostmi, a proto patří mezi nejvíce využívané přírodní suroviny na světě. Není to jen otázka ceny, ale i dostupnosti. Některé jiné suroviny nejsou schopny pokrýt poptávku na trhu.

MY89: Je tak levný, že jej nejde nahradit například řepkovým olejem?

Palmový olej je nejefektivnější olej ze všech, jeho průměrná úroda činí čtyři tuny na hektar a některé oblasti a půdy umožňují získat až devět tun palmového oleje. Výnos řepkového či sojového oleje činí pro srovnání 0,5 až 1,5 tuny na hektar.

Pěstování řepky je rovněž náročnější, a tím i nákladnější z hlediska nároků na výživu rostlin a boje proti škůdcům. To znamená, že jiný olej by v tomto případě vyžadoval mnohem větší půdní prostor, a tím pádem větší vliv a zátěž na životní prostředí. Nejen od těchto aspektů se odvíjí i cena surovin.

MY89: Zaznamenáváte v poslední době právě po všech těch vzrušených diskusích nějakou změnu v postoji výrobců? Snaží se palmovému tuku vyhýbat?

Z hlediska výživové hodnoty a vlivu na lidské zdraví má zásadní význam celkové nutriční složení daného výrobku. Pojem „palmový“ olej uvedený na obale ve složení výrobku je označením původu.

Tento název zahrnuje široké spektrum surovin s různým obsahem nasycených i nenasycených mastných kyselin. Některé z nich mají i převahu nenasycených mastných kyselin.

Jednodruhovému se obloukem vyhni

MY89: Kde všude se dá palmový olej najít, není jen v potravinách, že?

Téměř každý druhý potravinový produkt jej obsahuje: najdeme jej v margarinech, polévkách, omáčkách, bujonech, různých pomazánkách i zmrzlinách. V řadě případů v kombinaci s jinými oleji.

Palmový olej slouží rovněž jako surovina pro jiná průmyslová odvětví. Jeho různé části jsou využívány i v mýdlech, gelech, čisticích prostředcích a kosmetice. V poslední době také jako biopalivo v dopravě.

MY89: Proč se přidává třeba do kosmetiky?

Právě pro jeho unikátní fyzikálně-chemické vlastnosti, které jsou významné pro daný druh krémů či emulzí. A také proto, že se jedná o nejefektivnějších olej ze všech.

MY89: Znám studie z Česka z Ústavu fyziologie v Hradci Králové, které dokazují, že obsahuje jen nebezpečné nasycené kyseliny, ne ty zdravé nenasycené…

Palmový olej obsahuje přibližně polovinu nasycených a polovinu nenasycených mastných kyselin, proto bývá vnímán spotřebiteli i některými odborníky jako „nezdravý“ tuk.

ČTĚTE: ROZHOVOR NEJEN O BOTÁCH, KTERÉ POTÉ, CO DOSLOUŽÍ, ZAKOPETE DO ZEMĚ A VYROSTE STROM

Je však důležité věnovat pozornost tomu, který tuk ve výrobku či v naší stravě nahradí. Tudíž jaké množství palmového oleje je ve výrobku obsaženo, a kolik ho v naší stravě přijímáme, zda ho konzumujeme a používáme jako jednodruhový (ve stoprocentní formě) či v kombinaci s jinými rostlinnými oleji.

Pokud místo slunečnicového či řepkového oleje s vysokým obsahem zdraví prospěšných nenasycených mastných kyselin budu používat palmový olej, tak tato záměna nebude pro zdraví prospěšná, stejně tak pokud se místo palmového oleje konzumuje tuk s vyšším obsahem nasycených mastných kyselin, například mléčný tuk.

Pokud však palmový tuk nahradí ve výrobcích částečně ztužené tuky s vysokým obsahem trans mastných kyselin a je použitý v kombinaci s rostlinnými oleji s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin, pak je tato záměna pro naše zdraví rozhodně prospěšná.

MY89: Zeptám se ještě jinak: je nebo není palmový tuk pro člověka nebezpečný?

Každá potravina, která obsahuje větší podíl rizikových živin a je dlouhodobě konzumována v nadbytku, je pro člověka nebezpečná. Vždy je nutné dodržovat doporučená denní množství živin, které našemu zdraví prospívají a dbát na vyvážený příjem a výdej energie.

Je nutné rozlišovat, zda konzumujeme a používáme palmový olej jednodruhový či v kombinaci s jinými rostlinnými oleji s vysokým obsahem nenasycených mastných kyselin, které výživovou hodnotu finálního výrobku vylepšují.

MY89: A je pro mě nebezpečný, když ho nejím, ale mažu se jím třeba v krémech?

Rozhodně ne. Použití tropických olejů dává výrobkům požadovanou strukturu.

MY89: Bylo nějak vědecky prokázáno, že opravdu způsobuje celiakii, cukrovku, nemoci štítné žlázy a další civilizační choroby, respektive že se na nich nějak spolupodílí?

Na rozvoji civilizačních onemocnění, pokud opomeneme genetické dispozice, má vliv především nezdravý životní styl, nevyvážený příjem a výdej energie, kouření, nadbytečná konzumace potravin s vysokým obsahem negativních živin, jako jsou sůl, nasycené mastné kyseliny, trans mastné kyseliny, cukr.

Je vždy důležité věnovat pozornost jak kvantitě, tak i výživové kvalitě potravin a nezapomínat na aktivní způsob života.

MY89: Musí výrobci označovat na produktech, že obsahují palmový tuk?

Označování potravin je legislativně regulováno jak v rámci Evropské unice, tak i lokálními předpisy. Povinnost označovat jednotlivé druhy olejů a tuků platí již od poloviny prosince roku 2014.

Je potřeba mít na paměti, že důležitější než původ jednotlivých olejů je celkové výsledné nutriční složení daného výrobku, tudíž je nutné věnovat pozornost nejen výčtu složek, ale i tabulce výživových hodnot, a upřednostňovat výrobky s převahou nenasycených mastných kyselin.

MY89: Laikům splývá, jestli je nějaký rozdíl v kokosovém tuku a palmovém. Je?

Samozřejmě, jedná se v obou případech sice o tropické tuky, v našich podmínkách tuhé, ale liší se od sebe složením jednotlivých mastných kyselin.

MY89: A co Vy? Sledujete etikety? A vyhýbáte se palmovému tuku?

Já etikety rozhodně sleduji, palmovému tuku se vyhýbám jen v případě, že ve výrobku převažuje. Jako jednodruhový ho při vaření vůbec nepoužívám.

ČTĚTE: HEREČKA POLÍVKOVÁ SI V KLIPU BOTY NEKOUPILA. A CO VY? KOUPÍTE DALŠÍ PÁR JEN TAK?

Pokud je ve výrobku obsažen, pak sleduji výživové hodnoty a upřednostňuji výrobky s převahou nenasycených mastných kyselin. Snažím se především dodržovat zásady pestré, vyvážené stravy. Není totiž zdravá či nezdravá potravina, je jen její zdravé či nezdravé množství.

Sdílet článekShare on FacebookTweet about this on Twitter
Předchozí článek

Dostali jste již pozvánku od státu: Ženy vítány, protože je rok 2015?

Následující článek

Komentář Jana Žůrka: Ještě pár slov k 17. listopadu - volání po vládě pevné ruky je cestou do pekel

Petrášová Lenka

Petrášová Lenka

Je redaktorkou MF DNES, která je její srdeční záležitostí už od dvaceti let. Píše o zdravotnictví a už léta se také snaží upozorňovat na problémy seniorů. Volný čas proto věnuje organizaci Elpida, která vydává časopis Vital Plus pro seniory a vůbec pro ně podniká řadu aktivit.

Jinak se snaží žít tak, aby kolem zůstal svět, v jakém bude šťastně žít i její dcera - například "prudí" celé příbuzenstvo kvůli třídění odpadu, baleným vodám, vyhazování potravin, zdravému životnímu stylu za pomoci biopotravin a podporování českých farmářů, nebo kvůli dobrovolnému úklidu veřejných prostranství na sídlišti.

Relaxuje vařením, hrabáním se v hlíně, lezením po horách nebo jízdou na motorce.