Byznys pro životCSREditorský výběrOdpovědné firmyStudie / průzkumyTémata

Pouze 43 procent největších firem v Česku zveřejňuje informace o společenské odpovědnosti

Z evropských zemí si nejlépe v nefinančním reportingu vedou Francie (93 % ze 100 největších společností), Velká Británie (90 %), Norsko (86 %) a Dánsko (82 %). V České republice veřejně uvádí své nefinanční ukazatele, například dopady podnikání na životní prostředí, dodržování lidských práv, filantropické aktivity nebo protikorupční pravidla a transparentnost, pouze 43 % ze 100 největších společností.

Analýzu stavu nefinančního reportingu neboli zpráv o tom, jak se firmy chovají odpovědně a udržitelně, provedla KPMG ve 45 zemích světa, včetně České republiky. Zaměřila se na stovku největších firem v každé zemi a 250 největších společností působících globálně. Analyzovány byly výroční zprávy, samostatné zprávy o společenské odpovědnosti a udržitelnosti a webové stránky daných společností. Česká republika patří mezi země s nejnižším počtem společností, které reportují své nefinanční ukazatele.

 Směrnice o nefinančním reportingu

Evropská směrnice o nefinančním reportingu neboli o podávání zpráv, jak se firmy chovají odpovědné a udržitelně, ukládá asi šesti tisícům velkých firem z Evropské unie, aby nejpozději v červnu 2018 vydaly povinně první nefinanční zprávu.

Povinnost se týká podniků, které mají více než 500 zaměstnanců, majetek alespoň půl miliardy korun, čistý obrat alespoň 1,5 miliardy korun, svou činností spadají do veřejného zájmu a jsou kotované na burze.

Jde především o energetické a finanční společnosti. V Česku jde přibližně o třicet podniků. Směrnice musí být zavedena do české legislativy do 6. prosince 2016.

Evropské komise zahájila veřejnou konzultaci

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k metodice, podle níž by firmy měly zveřejňovat nefinanční informace podle směrnice Evropské unie o nefinančním reportingu.

Komise chce shromáždit názory všech zúčastněných stran napříč všemi odvětvími. Metodiku, jež vzejde i z připomínek, které zazní ve veřejné konzultaci, chce Komise zveřejnit 6. prosince 2016.

Jelikož výsledná metodika pro vykazování nefinančních informací nyní závisí i na námětech a komentářích firem, kterých se směrnice týká, mohou podniky své náměty posílat do 15. dubna prostřednictvím on-line dotazníku.

Z evropských zemí si nejlépe v nefinančním reportingu vedou Francie (93 % ze 100 největších společností), Velká Británie (90 %), Norsko (86 %) a Dánsko (82 %). V České republice veřejně uvádí své nefinanční ukazatele, tedy například dopady podnikání na životní prostředí, dodržování lidských práv, filantropické aktivity nebo protikorupční pravidla a transparentnost, pouze 43 % firem ze 100 největších společností.

Příloha – Graf 1 – procentuální srovnání nefinančního reportingu u 100 největších společností za jednotlivé země. Zdroj: KPMG

Procentuální srovnání nefinančního reportingu u 100 největších společností za jednotlivé země. Zdroj: KPMG

“Česká republika stále neimplementovala směrnici EU o nefinančním reportingu a musí tak učinit nejpozději do konce roku 2016. Povinnost se bude vztahovat pouze na společnosti veřejného zájmu, kterých není v Česku vysoký počet,” sdělil Milan Flosman, který je v KPMG Česká republika odpovědný za služby v oblasti nefinančního reportingu.

Přeneseně se ale povinnost bude podle Flosmana vztahovat i na řadu poboček dcer velkých mezinárodních skupin, které v republice působí.

“Zejména pokud jde o environmentální ukazatele, můžeme očekávat, že tyto firmy budou vyvíjet tlak v oblasti nefinančního reportingu i na své dodavatele. Právě zlepšení ukazatelů v dodavatelském řetězci je jednou z cest, jak mohou sami dosáhnout snížení dopadů svého podnikání na životní prostředí,” soudí Flosman.

Vesselin Barliev z platformy Byznys pro společnost uvedl, že transpozice evropské směrnice o nefinančním reportingu  je zahrnuta ministerstvem financí  do plánované novelizace zákona o účetnictví.  Práce dospěla do stadia, kdy ministerstvo ukončilo vnější připomínkové řízení a materiál se připravuje pro jednání vlády.

“Na základě zpětné vazby od členských organizací platforma Byznys pro společnost ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR upozornila na některé nedostatky v návrhu a naše připomínky byly akceptované ministerstvem. Novela vytváří liberální rámec obsahu nefinančního reportingu firem, věříme, že tato legislativní změna přispěje k celkovému zlepšení reportingu v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání,” je přesvědčen Barliev.

V mezinárodním srovnání evropské společnosti zaostávají za firmami z Asie a Severní Ameriky. Souhrnně nefinanční ukazatele vykazuje v Evropě 74 % společností (vždy počítáno 100 největších společností z jednotlivých zemí), v Severní Americe 77 %, v Asii dokonce 79 % a pouze 53 % ze Středního Východu a Afriky. Celkové výsledky za Evropu snižují zejména země Střední a Východní Evropy, kde nefinanční ukazatele publikuje 61 % firem oproti 79 % v Západní Evropě.

Graf_2_vyvoj_nefinancniho_reportingu_od_roku_1993

Vývoj nefinančního reportingu od roku 1993. Zdroj: KPMG

„Údaje nefinančního charakteru zpracované podle mezinárodních standardů vyžadují nejen společnosti s vysokými požadavky v etické a environmentální oblasti, ale například i pro investory nebo banky představují cenný pohled na strategii společnosti a její připravenost na měnící se prostředí a celkovou udržitelnost podnikání,“ dodal Milan Flosman.

Sdílet článekShare on FacebookTweet about this on Twitter
Předchozí článek

Zuzana Železníková je novou generální ředitelkou společnosti Heineken Česká republika

Následující článek

Ohlédnutí Simony Kaňokové za konferencí Výchova k dobru

Petra Horáková

Petra Horáková

Petra Horáková se dlouhodobě věnuje tématu odpovědného podnikání. Byla u startu pravidelných příloh Hospodářských novin věnovaných oblasti CSR, účastní se i odborných konferencí a diskusí. Čtyři roky se věnovala projektu TOP 25 žen českého byznysu. Petra začínala svou novinářskou dráhu v polovině 90. let jako redaktorka ostravské přílohy deníku MF DNES.