Byznys pro životCSRDiverzitaKariéraOdpovědné firmyS korporací v zádechTémata

Šance pro starší lékaře, peníze na hlídání malých dětí, mentoring pro ženy i muže. Tak firmy prosazují rozmanitost

Snaží se nedělat rozdíly mezi mladými a staršími zaměstnanci, mezi muži a ženami. Uvědomují si, že pokud umožní svým zaměstnancům pracovat občas doma, vyplatí se jim to. To jsou jen některé z trendů v oblasti diverzity, kterou firmy stále více zavádějí do svých strategií. A letos chtějí tyto aktivity ještě podpořit. 

Díky prodlužování celkové průměrné délky lidského života se na světě potkávají už čtyři generace. Firmy si uvědomují, že je důležité pochopit jejich rozdílné potřeby. Z toho vychází i řada českých podniků, které se přihlásily k Evropské chartě diverzity. Zařadily se tak mezi moderní zaměstnavatele, kteří chtějí podporovat rovnoprávnost a firemní kulturu založenou na principech a hodnotách odlišnosti.

ČTĚTE: MATEŘSKÁ CENTRA VYTÁHLA MÁMY Z IZOLACE ČTYŘ STĚN, ŘÍKÁ RUT KOLÍNSKÁ

Řada firem se zaměří například na podporu lidí z takzvané sendvičové generace, kteří se starají o své děti a zároveň už pečují o své rodiče. Řada podniků zavádí programy pro návrat rodičů malých dětí do zaměstnání. A firmy se stále více soustředí na výchovu budoucích vrcholových manažerek.

„Genderově rozmanité prostředí je výhodné, přináší větší množství alternativ při rozhodovaní, které může vést k vylepšenému obrazu firmy na veřejnosti, podporovat firmu a její výkonnost v ekonomicky složitých obdobích nebo přispívat k lepšímu porozumění zákazníkům společnosti,“ uvedla Pavlína Kalousová z platformy Byznys pro společnost, která je v Česku koordinátorem Evropské charty diverzity.

GSK: Nabídneme práci starším lékařům

Farmaceutická firma GSK se chce letos věnovat především generaci lékařů v předdůchodovém nebo důchodovém věku.

„Plánujeme vytvořit koncepci náboru starší generace lékařů, kteří se budou chtít dále vzdělávat a doplnit naše řady zaměstnanců o zkušenost a vyzrálost. Jde vlastně o projekt na posílení věkové rozmanitosti a inkluze,“ prozradila generální ředitelka společnosti Monika Horníková.

V rozmanitosti vidí tato společnost zábavu, pestrobarevné poznání, ale i tlak na lídry, aby uměli vést organizaci. „Potřebě diverzity věříme. Přirozeně totiž odpovídá struktuře celé populace, které se snažíme prostřednictvím našich produktů přinášet lepší a kvalitnější život,“ zdůraznila Horníková.

Společnost GSK se bude věnovat také mladým lidem. „Když je seznámíme s tím, jak pracujeme s rozmanitostí, mají větší zájem u nás pracovat. Je to pro nás garance toho, že se budou pohybovat v prostředí, které jim umožní učit se a rozvíjet se,“ dodala generální ředitelka.

Česká spořitelna: Do roku 2019 bude ve vedení 35 procent žen

Diverzita je nedílnou součástí společenské kultury i v České spořitelně. Za všechny lze vyzdvihnout projekt Gender – rovné příležitosti. Do roku 2019 chce mít Česká spořitelna, společně s celou Skupinou Erste, v top managementu 35 procent žen.

„V tomto projektu nabízíme ženám rozvojové programy včetně mentoringu, koučování a vytváření interních sítí pro sdílení zkušeností. Velkou radost aktuálně máme z toho, že se Daniela Pešková, budoucí členka představenstva České spořitelny, jako jediná reprezentantka bankovní sféry umístila mezi TOP 25 ženami byznysu,“ uvedla Tereza Mitošinková z České spořitelny.

GE Money Bank: Pomoc sendvičové generaci

Loni využili 5 062 dnů zdravotního volna nad rámec zákonné dovolené, novopečení tatínci vyčerpali 334 dnů placeného volna navíc a dalších 713 dnů mimo limit strávili zaměstnanci s dětmi do patnácti let. Z domova odpracovali 9 801 dnů. To jsou jen některá čísla, která vypovídají o tom, jaké benefity využili zaměstnanci GE Money Bank. Letos v tom bude banka pokračovat.

„Dobře si uvědomujeme, že existuje přímá úměra mezi spokojeným zaměstnancem a spokojeným zákazníkem. I proto jsme zvýšili počet příležitostí práce na zkrácený úvazek v pobočkové síti i na centrále,“ vyjmenovala specialistka komunikace GE Money Bank Lucie Policarová.

Evropská charta diverzity

Když se nevládní platforma společenské odpovědnosti Byznys pro společnost pustila do zmapování 27 tisíc akciových společností a 414 společností s ručením omezeným, zjistila, že ve statutárních orgánech těchto společností převládají muži. Pod hlavičkou Evropské charty diverzity proto sestavila první kompletní český Index zastoupení žen ve vedení. Samostatně sledovala také skupinu TOP 250 největších firem podle obratu.

Evropskou chartu diverzity podepsalo více než 7 tisíc zaměstnavatelů v jednotlivých zemích Evropské unie, což reprezentuje přes 14 milionů zaměstnanců. Česká republika je čtrnáctou zemí, kde se mohou zaměstnavatelé k chartě připojit. Chartu diverzity podporuje Evropská komise, ministerstvo práce a sociálních věcí, národním koordinátorem je Byznys pro společnost.

Banka se chce i letos zaměřit hlavně na věkovou diverzitu, konkrétně na různé životní situace, které se v určitém věku vyskytují mnohem častěji a kterým zaměstnanci v pracovním i osobním životě čelí.

Mezi zaměstnanci banky momentálně takzvaná sendvičová generace, která tvoří více než polovinu všech zaměstnanců. Vyznačuje se tím, že má školou povinné děti a zároveň stárnoucí rodiče.

„Obě tyto skupiny potřebují její pozornost a pomoc. Proto chceme aktivitami pro tuto skupinu začít. Pokusíme se jim dát podporu a tipy, například jak řídit tým, který je o generaci starší než manažer, jak přistupovat k rozdílným generacím při využívání nových technologií, jak delegovat úkoly v rodině, nebo jak řešit šikanu ve škole,“ vyjmenovala Policarová.

ČSOB: Diverzita dělá z banky atraktivní firmu

Také ČSOB se chce letos zaměřit vedle podpory rodičů a žen na kategorii zaměstnanců nad 55 let. I jim by chtěla nabídnout co největší flexibilitu.

„Pokud jde o mladé lidi, hlásí se k nám spíše z jiných důvodů, než je diverzita,“ sdělila CSR manažerka banky Alena Králíková s tím, že diverzita dělá z ČSOB společnost, která je atraktivní a jde s dobou.

Barevné Sodexo: mentoring pro muže i ženy

Společnost Sodexo Benefity bude pokračovat v programu Barevné Sodexo. „Cílem je pomoci zaměstnancům pochopit důležitost rozmanitosti ve firmě, umožnit sdílení zkušeností a nápadů a podporovat osobní rozvoj jednotlivců prostřednictvím vzdělávacích programů pro ženy i muže,“ řekla manažerka komunikace společnosti Lucie Miřacká.

Průzkumy Sodexo jasně ukázaly, že genderově vyvážené týmy jsou výkonnější a mají angažovanější zaměstnance.

Společnost spolupracuje nejen se zavedenými mentoringovými programy, ale a také s koučem Janem Bílým, který se mimo jiné zaměřuje na vyvážení ženského a mužského principu v byznysu.

„Kandidáty dnes více než kdy jindy zajímá, jaká je firemní kultura, jaké má firma hodnoty a v jakém prostředí budou pracovat. A my samozřejmě principy diverzity naplňujeme i v rámci náboru zaměstnanců,“ dodala Miřácká.

Microsoft: Výchova dívek pro IT obory

„Dlouhodobě se snažíme motivovat ženy k práci v IT, nicméně diverzitu podporujeme nejen z pohledu pohlaví, ale i věku, národnosti či kvalifikace. Vlajkovou lodí je projekt Opening windows – platforma pro setkávání žen z byznysu a od předloňského roku i z řad studentek vysokých škol,“ řekl HR manažer Petr Ott.

ČTĚTE: ČESKÁ SPOŘITELNA BUDE MÍT V PŘEDSTAVENSTVU PRVNÍ ŽENU

Dalšími významnými projekty jsou interní program SWIM (Support Women in Microsoft) a program Digigirlz, jehož cílem je motivovat k IT technologiím studentky středních škol. „V rámci této iniciativy pořádáme pravidelně speciální setkání při příležitosti Dne dívek v IT,“ doplnil Ott.

V Microsoftu dnes pracuje 30 procent žen, v top managementu čtyřicet procent.

Pivovary Staropramen: Flexibilní úvazky

„Chceme zaměstnávat jak muže, tak ženy různých věkových kategorií, a to v různých formách pracovních úvazků,“ uvedla Edita Šilhánová, ředitelka Právního oddělení a firemních záležitostí společnosti Pivovary Staropramen.

Pokud jde o mladé lidi, i tady si uvědomují, že každá generace vyžaduje to své. Podle Šilhánové obecně platí, že generace Y, neboli Millennials, více slyší na nabídku flexibilních úvazků a přihlíží k tomu i při výběru budoucího zaměstnavatele.

„Ve svém životě upřednostňují rovnováhu mezi prací a soukromím, často i na úkor výše příjmu. To je zcela nová zkušenost, na kterou si zaměstnavatelé postupně zvykají,“ vysvětlila Šilhánová. Generace Y je podle ní pravým opakem lidí z dnešní sendvičové generace, která byla zvyklá práci klást na první místo a podřizovat jí svůj život.

„V naší společnosti jsme flexibilní úvazky zavedli, přestože je jako výrobní společnost nemůžeme pochopitelně nabídnout všem. Záleží vždy na dané pozici, kterou zaměstnanec zastává. Můžeme ale říci, že nabídku polovičních či částečných úvazků a možnost práce z domova zaměstnanci oceňují a využívají,“ doplnila.

Plzeňský Prazdroj: Přispěvek na hlídání malých dětí

Plzeňský Prazdroj zaměstnává celkem logicky více mužů než žen. „Jsme společnost, která vyrábí pivo, ale pro nás je přitom velmi důležité, abychom měli v pracovních týmech diverzitu. Různorodé týmy přinášejí jiné a nové pohledy na řešení různých situací. Také se soustřeďujeme na posílení zastoupení žen na všech úrovních,“ řekla mluvčí Prazdroje Judita Urbánková.

Zdůraznila, že pivovar vychází vstříc rodičům, kteří se chtějí po narození dítěte vrátit dříve do práce. „V České republice prakticky neexistují veřejné jesle a soukromá péče o děti je finančně velmi náročná. Proto jsme se rozhodli našim kolegům pomoci tak, aby mohli svým potomkům zajistit kvalitní péči v době, kdy jsou v zaměstnání. Pokud se rozhodnou vrátit zpět do práce v době než dítě dosáhne 18 měsíců, přispíváme částkou až šest tisíc korun měsíčně na péči o dítě, a to do jeho věku tří let maximálně,“ upřesnila Urbánková.

ČEZ: Podpora žen při návratu z rodičovské

Skupina ČEZ startuje nové programy, které by měly pomoci například mladým ženám při přechodu z mateřské či rodičovské dovolené zpět do pracovního procesu.

„Vytváříme podmínky pro firemní prostředí uznávající odlišnosti a potřeby zaměstnanců podle toho, v jaké fázi soukromého či pracovního života se právě nacházejí. Kromě toho se snažíme podporovat ženy na manažerských pozicích v jejich osobním rozvoji, a to formou nabídky účasti na rozvojovém festivalu Všem ženám či účasti v rozvojovém programu Odyssey Leadership program,“ vyjmenoval některé z programů mluvčí ČEZ Roman Gazdík.

Správné namixování týmu, kde každý má svou specifickou roli a kde se diskutuje nad různými názory, má pozitivní vliv na výsledky firmy, ale i na celkovou otevřenou atmosféru ve firmě.

Firmě se vyplácí také politika vstřícného přístupu k matkám a sto pěti zaměstnancům se zdravotním postižením, kteří pracují převážně na technicko-administrativních pozicích.

Kooperativa: Akademie pro manažerky

Kooperativa pojišťovna se letos chystá zapracovat rozmanitost do strategie HR a některých procesů a připravovaných projektů. „V oblasti diverzity je naším cílem mimo jiné vyváženější zastoupení žen a můžu v managementu. Koncem loňského roku jsme proto spustili projekt Akademie manažerek, zaměřený na vzdělávání a rozvoj manažerek, který bude probíhat v následujících měsících,“ prozradil mluvčí společnosti Milan Káňa.

ČTĚTE: DESET PŘÍBĚHŮ ŽEN, KTERÉ VÁS NA MY89 NEJVÍCE ZAUJALY V ROCE 2015

Diverzita přináší firmě nejen obohacení firemní kultury, větší spokojenost a loajalitu zaměstnanců, ale také třeba zájem ze strany uchazečů o zaměstnání, a to i mladých. „Mladí lidé se na pracovních pohovorech na témata diverzity, společenské odpovědnosti nebo flexibilních forem práce sami častěji ptají,“ doplnil Káňa.

Sdílet článekShare on FacebookTweet about this on Twitter
Předchozí článek

Ohlédnutí Simony Kaňokové za konferencí Výchova k dobru

Následující článek

Postřehy Lenky Mrázové: Projevujeme respekt roli nebo člověku?

Stypková Marie

Stypková Marie

Novinařině se věnuje dvacet let. Začínala v regionálních denících.
Mezi její největší úspěchy patří vítězství v novinářské soutěži vydavatelství VLP Ombudsman čtenářů za sérií článků o nejmladších bezdomovcích. Jako vedoucí redaktorka pracovala také v týdeníku Sedmička nebo 5 plus2.
Má dvě dospělé děti a tři vnoučátka. V životě se řídí zdravým selským rozumem, tíhne k východním filozofiím.