Byznys pro životKariéraS korporací v zádechTémata

Teambuilding: Dokáže vytvořit pracovní tým snů?

 

Je možné díky jakési „skupinové terapii“ zásadně zlepšit fungování kolektivu zaměstnanců? A myslíte si, že je to všelék na neshody na pracovišti a že se z vás za dva dny intenzivní  snahy o držení kroku s kolegy stane výkonnější a po všech stránkách lepší člověk?

V personalistických příručkách se dozvíte, co to vlastně teambuilding je a jak ho lze organizačně pojmout. Dočtete se například, že jde o zážitkový vzdělávací program, zaměřený na rozvoj těch kompetencí jednotlivých účastníků, které jsou klíčové pro účinnou týmovou spolupráci. Tolik teorie. Proč se jím ale opravdu zabývat a co může přinést firmě pro její úspěch na trhu a jednotlivým zaměstnancům do života?

Cílem správného teambuildingu je intenzivně posílit pracovní kolektiv, podpořit týmového ducha v lidech a celkově zlepšit vzájemnou komunikaci. A to nejen v profesní, ale také v lidské, osobní rovině, na to je třeba myslet. Díky teambuildingu totiž můžete lépe pochopit sami sebe i své kolegy, své i jejich pohnutky, povahové rysy (temperament, jednání ve stresu, soutěživost apod.), schopnost řešení problémů, míru empatie, ale i slabé stránky, a tím pádem pak lépe (prý) pracujete dohromady jako skutečný tým.

Všichni za jednoho?

Jaký je, nebo by měl být, reálný přínos pro firmu a její zaměstnance? „Ve velkých společnostech často chybí dostatečná komunikace mezi jednotlivými týmy nebo dokonce i uvnitř jednotlivých týmů. A právě teambuilding by ji měl podpořit navázáním a zlepšováním vztahů mezi kolegy, což dále prospívá i produktivitě a kvalitě práce. Zaměřuje se převážně na tzv. soft skills (měkké dovednosti), rozvíjejí se schopnosti jednotlivých zaměstnanců, zlepšují se sociální vazby, posiluje se vzájemná důvěra, mohou probíhat i různé varianty školení – jako například efektivita práce s časem, ujasnění rolí v kolektivu, a to většinou zábavnou formou. Cílem je zlepšit vztahy mezi zaměstnanci i vedením a vybudovat pracovní tým, který bude táhnout za jeden provaz,“ je přesvědčen Ing. Jiří Halbrštát, Marketing and Communications Manager společnosti ManpowerGroup.

K dosažení předem dohodnutých cílů dochází vhodnou kombinací různých teambuildingových aktivit – komunikačních a koordinačních her, strategických, kreativních a adrenalinových aktivit, které poskytují zúčastněným podněty pro uvědomění si vlastních chyb i rezerv týmového fungování a zároveň možnosti dalšího rozvoje. Veškeré činnosti zároveň umožňují prožít  něco neobvyklého, odpoutat se na chvíli od rutiny, a mají tak vliv na posílení týmového ducha. Nikdy by ale síla zážitku neměla přebít ponaučení, která si mají z akce odnést.

Společné zážitky jako zdroj motivace

Samozřejmě nejdůležitější otázkou je, jakou formu teambuildingu zvolit, protože každý kolektiv je jiný a má odlišné zvyklosti, návyky a firemní kulturu. „Neorganizované a nemoderované setkání týmu ve vinném sklípku nebo společný výlet na kole má nepochybně pozitivní dopad na vztahy lidí uvnitř týmu. Pokud ale firma vynakládá nemalé finance na teambuildingovou akci, měla by požadovat více – rozvinout schopnosti týmu i jednotlivců s cílem zvýšit jejich efektivitu. Proto by si firma neměla najmout “tělocvikáře”, kteří zorganizují skákání v pytlích a výlet do lesa, ale specialisty na týmové procesy. Společně s nimi pak vybrat a nastavit konkrétní program, který pomůže rozvíjet potřebné dovednosti. V každé společnosti nebo týmu mohou být potřeby jiné. Proto se vždy musí začít s určením cíle,“ uvádí Jiří Halbrštát.

Většina firem si nechává akci připravit odborníky – specializovanými agenturami nebo HR odděleními. Zda zvolíte rekreační wellness program, sportovní klání, teambuilding zaměřený na výuku jízdy na koni či inlinech nebo třeba několikadenní „outdoorový“pobyt v přírodě pod stanem, vždy je na prvním místě vámi stanovený cíl, který má celá akce firmě a jejím lidem přinést.

Je možné měřit úspěch?

Podle jakých kritérií se zjišťuje úspěšnost teambuildingové akce? Podle specialisty na komunikaci Jiřího Halbrštáta efektivita a její měření závisí vždy na jejích cílech. „Pokud má jít primárně o zábavu a odpočinek, stačí rozeslat po akci dotazník spokojenosti. Zlepšení fungování týmu pozná šéf zcela konkrétně na zlepšení vztahů a spolupráce v kolektivu a samozřejmě na výsledcích. Zpětná vazba umožňuje zmapovat fungování týmu a jeho silné stránky i rezervy.“

Když hovoříme o úspěšnosti teambuildingu, je nutné seznámit všechny zúčastněné s tím, k jakým konkrétním výsledkům celá akce vedla. Pro účely měření vstupního a výstupního stavu týmu se využívá metoda sociomapování, díky které lze diagnostikovat strukturu vzájemných vazeb a také změny v čase, např. v průběhu rozvoje týmu. Součástí sociomapy týmu je analýza spolupráce v týmu, komunikační toky a vazby mezi jednotlivými členy. Sociomapy se vytvářejí vždy před a po teambuildingových akcích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet článekShare on FacebookTweet about this on Twitter
Předchozí článek

Personalisté radí: Jak na to, aby se práce přizpůsobila dennímu režimu a ne naopak

Následující článek

Děti nepotřebují drahé dárky, ale čas, který jim můžeme dát

Procházková Simona

Procházková Simona

Vystudovala Filozofickou fakultu UK v Praze obor Informační studia a knihovnictví. Miluje knížky a obdivuje ty, kteří je tvoří. Ráda by taky minimálně jednu časem vydala, nápad už nosí v hlavě dlouho. Nejčastěji píše o zdraví, dětech a psychologii, miluje cestování a horské túry a ve volném čase fotografuje, sportuje a peče úžasné dorty pro své blízké. Má malého syna a nejlépe se cítí se svou rodinou v domečku za Prahou. A co nemusí? Nudu a lidi, kteří si pořád na něco stěžují. Její motto? Co se vleče, neuteče.